سونیکاتورهای هموژنایزر

ویتا طب کوشا: ۶۶۷۱۴۳۸۳-۲۲۲۷۷۱۳

فروش و واردات سونیکاتورهای پروب دار هموژنایزر برای نانو دزرات با توان های 1200،1800،950 با فرکانس 20 کیلوهرتز

ویتا طب کوشا

همدان > نهاوند

۶۶۷۱۴۳۸۳-۲۲۲۷۷۱۳

Email

تعداد بازدید: ۲۳۱

به روز رسانی: امروز ۰۰:۲۳

شناسه آگهی: ۸۱۷۷۸۵