سونیکاتورهای هموژنایزر

ویتا طب کوشا: ۶۶۷۱۴۳۸۳-۲۲۲۷۷۱۳

فروش و واردات سونیکاتورهای پروب دار هموژنایزر برای نانو دزرات با توان های 1200،1800،950 با فرکانس 20 کیلوهرتز

ویتا طب کوشا

همدان > نهاوند

۶۶۷۱۴۳۸۳-۲۲۲۷۷۱۳

Email

تعداد بازدید: ۲۴۵

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۸۱۷۷۸۵